מה חדש?

05.2018 - חדש מבית וואייזנט - מערכת לניהול השכרות.....
06.2018 - חדש מבית וואייזנט - מערכת למעקב וניהול גבייה.....
07.2018 - חדש מבית וואייזנט - מערכת לניהול בניינים....
אפליקציה סלולרית מבית וואייזנט

למידע נוסך אודות אפליקציה לטכנאי שטח